top of page

GRUNDEJERFORENINGEN RAVNSBJERG

April 2024
Foreningen afholdt ord. generalforsamling den 26. marts 2024, hvor vi havde lejet os ind i Hammerum Gjellerup Cykelklubs klublokaler på Virkelyst 9. 20 deltagere var mødt op til en vel organiseret generalforsamling, hvor vi måtte sige farvel til den nuværende formand, der flytter fra området, dog forbliver vedkommende som suppleant indtil fraflytningstidspunktet. I stedet blev et nyt medlem valgt ind i bestyrelsen uden de helt stor sværdslag, så velkommen til vedkommende.
Efter formandens beretning, hvor der blev redegjort for de aktiviteter, der havde været i perioden, hvor vi desværre pga tørken måtte vinke farvel til det årlige Skt. Hans arrangement, der blev nævnt udsættelsen af de først 7 og efterfølgende af yderligere 4 ponyer, der nu løber rundt i det, der nu hedder Gjellerup Enge til stor fornøjelse for de besøgende, der tager turen rundt dernede.
Som følge af det hegn, der er sat op som indhegning af de ellers fritgående dyr, besluttede bestyrelsen at etablere en ny sti i Lunden for at give et bedre sammenhæng mellem de øvrige stier, og det er faktisk blevet et vellykket resultat, der også indebar en ny bro (se billedet), så man alt i alt kan få en længere tur ud af det bare ved at bevæge sig rundt i vores eget område (Lunden), men går man de længere ture ud i Engen (Ege's område) er det muligt at tage en rundtur på 5-6 km uden at komme ret langt væk fra vores bopæl.
Der var bred enighed om at udlægningen af Lunden sammen med det, der nu hedder Gjellerup Enge som en fælles betegnelse, er gået lidt bedre end forventet.

Heste01.jpg
IMG_3108.JPG
IMG_0361.jpg

Det er de store maskiner, der benyttes, når arbejdsholdet laver nye stier eller vedligeholder de eksisterende, men det giver et godt naboskab at deltage.

IMG_0218.jpg
IMG_0213.jpg
IMG_0211.jpg
Hjertestarteren 
bliver kontrolleret en gang om året
P1030502.jpg

Hvis vi ikke tømmer affald af på området med stabilt grus, men smider det så lang ind over det affald, der jævnligt bliver skubbet sammen, så sparer vi måske en sammenskubning på årsbasis og hvis vi samtidig undlader at droppe andet end haveaffald, så får pladsen nok lov til at forblive, hvor den er !!

  • Facebook Social Icon
Læs her om:
bottom of page