top of page

GRUNDEJERFORENINGEN RAVNSBJERG

Januar 2023
Man er nu påbegyndt opsætningen af elektrisk hegn både på EGE,s grundstykker og i Lunden. Hegnet består af træpæle, hvor der monteres to rækker galvaniseret strømførende tråd, som er nemt at få øje på, men samtidig også diskret, så det ikke som sådan skæmmer naturen. Flere steder er der integreret faldlåger, som passager ud og ind af de hegnede områder. Når man lige har vænnet sig til lågerne, hvor de er og hvordan, de virker, så skulle de ikke give de helt store gener. Som området er udlagt med EGE,s "bjerg", søerne og hegnet, virker det allerede noget større og frister til flere gåture dernede.

Lørdag den 23. april havde vi igen  arbejdsdag i Lunden

Vi fik udbedret nogle af stierne med stabilt grus, udskiftet plankerne på de broer, hvor det er nødvendigt samt andre forefaldende vedligeholdelsesopgaver

Fælles for alle er mødetid kl 09:00 til kaffe og rundstykker og senere vil der være et par stykker smørrebrød med øl og vand.

IMG_3107.JPG
IMG_3106.JPG
IMG_3103.PNG
Hjertestarteren er blevet kontrolleret og virker efter hensigten.
Fremover vil den blive tjekket en gang om året
IMG_3078.JPG
De tre regnvandsbassiner vil blive omlagt til en stor sø med behørig hensyntagen til Lundens struktur

På et tidspunkt vil der køre maskiner rundt nede i Lunden som et led i imødegåelsen af klimaændringerne: de tre regnvandsbassiner vil blive lagt sammen til et stort, og man vil forsøge at lave en kreativ løsning jfr. det projekt, der har fået navnet Gjellerup Enge.
Som det fremgår af billederne er Ege Tæpper allerede godt i gang, hvilket faktisk var påbegyndt, inden man fra Kommunens side gik med på idé,en om oprettelsen af en sammenhængende naturpark. Allerede nu kan man fornemme omfanget af omlægningerne, som bl.a. har givet en ny "flod" og et kegleformet "bjerg", og man fornemmer omfanget ved at tage en tur rundt i området med udgangspunkt fra den sydøstlige bro - det tilrådes at have støvler på.
Selv om naturområdet og de nye drænrør, der udlægges ifm. opretningen af bassinerne vil have indflydelse på Lunden, vil det stadigvæk være Ravnsbjergbeboerne, der ejer Lunden og fortsat vil have råderet over den.
De forskellige entreprenører på projektet har en god kommunikation med bestyrelsen, der følger projektet tæt.

IMG_3108.JPG
IMG_3101.JPG
IMG_3100.JPG
Sten 3.jpg
Sten 2.jpg
Sten 1.jpg

Nogen har været lidt på forkant med de udgåede træer, som er på vej til at blive nedlagt på forsvarlig vis 

P1030502.jpg
  • Facebook Social Icon
Læs her om:
bottom of page