GRUNDEJERFORENINGEN RAVNSBJERG

Bestyrelsen i Grundejerforeningen er blevet kontaktet vedr. et projekt omkring naturudlægning af et stort område, som også omfatter Lunden. Vi er tidligere blevet spurgt om afgivelse af op mod 70 % af Lunden til vandreservoir, hvilket vi har takket nej til.
I mellemtiden har EGEtæpper lavet en plan for deres del af området, som omfatter nogle vådområder fra Egetæpper og sydvest mod motorvejen.
Det hele skulle ende ud i et rekreativt område med stier osv.til gavn for både mennesker, dyr og natur. Når bestyrelsen har flere fakts på bordet, vil vi informere beboerne om det, men det lyder som en fantastisk god helhedsløsning for os, der bor her i området.

Ved generalforsamlingen den 28.06.2021 havde vi besøg af den arkitekt, der er ophavsmand til naturprojektet, han var meget begejstret for projektet, og for ham kunne det ikke gå stærkt nok med at få planerne sat i værk. Området vil på sigt dække omkring 100 ha med vild bevoksning, afvandingssøer, stier og naturpleje i form af vilde heste og det langhornede kvæg, der sommetider valfarter ud på Nabkærstien - et spændende naturprojekt, som får indflydelse på Lunden uden mistet suverænitet.

Lørdag den 23. april havde vi igen  arbejdsdag i Lunden

Vi fik udbedret nogle af stierne med stabilt grus, udskiftet plankerne på de broer, hvor det er nødvendigt samt andre forefaldende vedligeholdelsesopgaver

Fælles for alle er mødetid kl 09:00 til kaffe og rundstykker og senere vil der være et par stykker smørrebrød med øl og vand.

IMG_3078.JPG
De tre regnvandsbassiner vil blive omlagt til en stor sø med behørig hensyntagen til Lundens struktur

På et tidspunkt vil der køre maskiner rundt nede i Lunden som et led i imødegåelsen af klimaændringerne: de tre regnvandsbassiner vil blive lagt sammen til et stort, og man vil forsøge at lave en kreativ løsning jfr. det projekt, der har fået navnet Gjellerup Enge.
Som det fremgår af billederne er Ege Tæpper allerede godt i gang, hvilket faktisk var påbegyndt, inden man fra Kommunens side gik med på idé,en om oprettelsen af en sammenhængende naturpark. Allerede nu kan man fornemme omfanget af omlægningerne, som bl.a. har givet en ny "flod" og et kegleformet "bjerg", og man fornemmer omfanget ved at tage en tur rundt i området med udgangspunkt fra den sydøstlige bro - det tilrådes at have støvler på.
Selv om naturområdet og de nye drænrør, der udlægges ifm. opretningen af bassinerne vil have indflydelse på Lunden, vil det stadigvæk være Ravnsbjergbeboerne, der ejer Lunden og fortsat vil have råderet over den.
De forskellige entreprenører på projektet har en god kommunikation med bestyrelsen, der følger projektet tæt.

IMG_3103.PNG
IMG_3106.JPG
IMG_3107.JPG
IMG_3108.JPG
Hjertestarteren er blevet kontrolleret og virker efter hensigten.
Fremover vil den blive tjekket en gang om året
IMG_3101.JPG
IMG_3100.JPG
Sten 3.jpg
Sten 2.jpg
Sten 1.jpg

Der står tre udgåede træer på den sydlige side af kælkebakken, vær forsigtig når i bevæger jer rundt dernede på en dag, hvor det blæser !!!

P1030502.jpg
  • Facebook Social Icon
Læs her om: