top of page

Om grundejerforeningen

Grundejerforeningen er en frivillig forening, forstået på den måde, at det ikke er Herning Kommune, der har pålagt os et krav om oprettelse. Derfor er du heller ikke pålagt et krav om at være medlem i foreningen, men vi er 117 husstande, og med et par undtagelser er alle medlem.

En bestyrelse varetager så de hverv, der nu en gang er en del af en grundejerforening, og sædvanligvis er der et godt samspil med kommunen om f.eks. oprensning af vandområder og vejledning omkring vedligeholdelse/ukrudtbekæmpelse osv.af Lunden.

Du er til hver en tid velkommen til at rette henvendelse til bestyrelsen, som er en dynamisk gruppe, der hvert år vælges på den ordinære generalforsamling.

bottom of page