top of page

Bestyrelsens indsigelse mod Herning Kommunes planer om annullering af skovbyggelinien

Herning Kommune

Torvet

7400 Herning

 

Attn.: Lisbeth Rørbæk Abildtrup

By, Erhverv og Kultur

 

INDSIGELSE iht. Ebrev af 1. juli 2019

 

Ravnsbjerg Grundejerforening fremsender hermed INDSIGELSE iht. Kommunens Ebrev af 1. juli 2019, som er fremsendt til Grundejerforeningens repræsentant - Poul Madsen - som har videresendt brevet til bestyrelsen for Ravnsbjerg Grundejerforening.

 

Kommunens brev er fremsendt, da Ravnsbjerg Grundejerforening ejer et areal - Matr.Nr. 15a – i daglig tale kaldt Lunden, og som ligger inden for det område, hvor kommunen vil ophæve/reducere skovbyggelinien ifm. udstykning/omlægning af området omkring Hammerum Skole.

 

Indsigelsen er alene rettet mod kommunens anmodning om ophævelse/reduktion af skovbyggelinien, hvilket Ravnsbjerg Grundejerforening gør indsigelse imod.

 

En skovbyggelinie er fastsat som en 300 m bred afstand fra evt. bygninger til skovbryn for at bevare og beskytte udsynet til skove og naturområder – de nærmere regler kender kommunens administration selvfølgelig.

 

Det, vi som bestyrelsen i Ravnsbjerg Grundejerforning og repræsentanter for vores beboere frygter ved en ophævelse/reduktion, vil være den tilladelse vi hermed giver Herning Kommune til på sigt at udstykke det grønne område, der går fra rundkørslen for enden af Ny Gjellerupvej og hen til Tolstedparken og som ligger syd for Tolstedvej og ned til Hammerum Bæk.

 

I dag henligger området som et naturområde med en nylig oprettet hundeskov, et stort åbent areal og så det stykke, der betegnes som Matr.Nr. 15a, der ejes af beboerne i Ravnsbjerg Grundejerforeninge. Tilsammen udgør området et sammenhængende rekreativt stykke natur, der flittigt bruges af beboere fra både Gjellerup og Hammerum.

 

Hvis Herning Kommune kan garantere at ophævelsen/reduktionen alene er af administrativ årsager, kan der iværksættes en dialog omkring det her problem, forstået på den måde, at der i kommunens svar vil fremgå, at man ikke på nuværende eller på sigt har til hensigt at udlægge de nævnte områder til bebyggelse eller udlægning af arealet til andet formål end det, det fremstår som i dag, nemlig et grønt rekreativ område til gavn for beboerne.

 

Ravnsbjerg Grundejerforening forventer en bekræftelse af fremsendte Ebrev som modtaget inden for tidsfristen den 1. august 2019 og senere et svar, når sagen er blevet behandlet af Herning Kommune.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Ravnsbjerg Grundejerforening

Henrik Wahlberg, Næstformand.

 

PS

Poul Kristian Madsen er ikke længere del af bestyrelsen.

Bestyrelsen tegnes af formanden,  Kim Buus Nielsen, Ravnsbjerg Vej 8

Det vil være praktisk om i kunne opdatere det i kommunens register.

bottom of page