top of page

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal iht. vedtægternes §10 afholdes

hvert år inden udgangen af første kvartal, dvs senest den 31. marts.

Forslag til bestyrelsen skal være indleveret skriftligt til formanden

senest 1 uge forud for den pågældende generalforsamling

Underretning om generalforsamlingen vil blive sendt på mail, blive lagt op på foreningens Facebook-side samt noteret på forsiden af hjemmesiden.

Generalforsamlingen 2019
IMG_1490.JPG

Formanden aflægger beretning

IMG_1491.JPG

Generalforsamlingen 2019 blev

afviklet i Kirkeladen

Generalforsamlingen

bottom of page