Generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal iht. vedtægternes §10 afholdes

hvert år den sidste onsdag i februar

Forslag til bestyrelsen skal være indleveret skriftligt til formanden

senest den 1. februar forud for den pågældende generalforsamling

Underretning om generalforsamlingen vil blive sendt på mail, blive lagt op på foreningens Facebook-side samt noteret på forsiden af hjemmesiden.

Generalforsamlingen 2019

Formanden aflægger beretning

Generalforsamlingen 2019 blev

afviklet i Kirkeladen

Generalforsamlingen

Foreningen er ejer af en hjertestarter, som er placeret på Ravnsbjerg Krat 2, hvor den sidder bag en dør til et redskabsrum inde i carporten til højre. Døren er markeret med et skilt vedr. hjertestarteren.